ZER euskaraz

EUSKARAREN HURBILKETA

Gaur egungo ahozko iparraldeko BATUA da kurtsoetan gehienik erabilia izanen dena baina ahal bezainbat (maila eta beharren arabera)  hegoaldeko BATUA eta beste euskalkiei buruzko zubiak eginak izanen dira.

Hitz erroetatik
Hastetik ikasleek beren arteko ezagutza gidatuak eginen dituzte euskaraz.
Hitz gutirekin aski laster beste batzuk eraikitzen dira, asmaketa joko baten moduan.

Esaldietara
Euskal esaldiaren printzipioak gehiegi mentalizatu gabe pasarazten dira. Honela ikasleak gauzak arinkiago bereganatzen ditu. Laster, ikasleak euskaraz dakienean oinarrituz, esaldi berriak asmatzen ahal ditu.
Zailena da eredu berri honetaz jabetzea. Logika horrek sakontze prozesu guzian iraunen duelako, gero eta errazago aitzinatuko da.

Adiera zabaleko aditza
NOR-NORI-NORK  : ekintzan harremanak du garrantzia ez eta egileak.
Oraingo komunikazio munduari ba ote zaio egokiagorik ?  Ikuspegi zabalago bat? Aditzaren aberastasun guztia!

C:\Users\Maryse\Desktop\sauvegarde 24 04 19\20 01 18\perso\photos\euskal ki\2018\2018 hurbilketa\kurtso argazkia.JPGHurbilketa taldea 2017-18

 

KURTSOEN HELBURUAK

Helburuak denen artean urte hastapenean finkatuak dira. Adibide gisa, hona hemen zer egina izan den hasten direnekin

Lehen sasoia  2018-19 :
lehen urtean gramatikaren mekanismoa bereganatzen ditu ikasleak : hitzen ordena sintagman, taldearena esaldian, baiezkoan bai ezezkoan.

Galdekariei garrantzia emana zaie, horietatik abiatzen baikara gramatika azaltzeko.Galdekariak deklinabideei lortuak direnenez, bien arteko lotura egiten da.

Aditzari doakionez, NOR eta NOR-NORK ikusten ditugu, “nor” pluralean barne.

Hiztegiaren aldetik, aurkezpen hitzak, hitzordu edo afitxa baten ulertzekoak, egunak asteak eta zenbakiak ikusten ditugu

Oinarriak osatzen ditugu bigarren artean ahozkoa gehiago lantzeko gisan. Nozio horiek azaletik landuak dira eta bigarren urtean sakonduak.
 
Bitartekoak direnentzat :  
Eguneroko egoeretatik abiatuz solasaldi gidatuak antolatuak dira ikasleak pixkanaka bere mintzamena heda eta zehatz dezan. Progresioaren lehentasuna ahozkoan datza.
Ikus adibidez NORI erlaitzean HITZAGER taldea

Alfabetatuak izan gabe euskara mintzatzen dutenentzat  :
Gai ezberdinak eztabaidatuz, mintzamena sustatzen da. Nola gerta, beharren arabera, euskararen egiturak azaltzen dira. Honela bere praktikan gero eta gehiago fidatzen da ikaslea ikusmoldeak zehazkiago baita sakonkiago adieraziz. Kurtsoan zuberera eta hego euskalkiak gehiago aipatzen dira.
Ikus adibidez NORI erlaitzean HITZATXIK taldea

 

EUSKARRIAK

Hasten direnei fitxak banatuak zaizkie aldi guztiz. Aitzinetik prestatuak dira Ndesign programarekin. Tresna horri esker ber motako informazioa itxura berdinez agertzen. Euskarriak, ikasleak ahal bezain guti idatz dezan pentsatuak dira, horrela entzumenean eta ahozkoan arreta gehiago finka dezake. 

Aitzinatuagoentzat, batzuetan fitxa kurtsotik landa egina da. Gutun elektronikoz igorria edo ondoko kurtsoan emana zaie. Komunika bide berri horik malgutasun bat dakartzate momentuko galderen eta beharretan egokitzeko